"ΟΥΔΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΟΣ "

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.

          Η πρώτη  θα είναι έκτακτη και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά δια περιφοράς, την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023στις 12.00 το μεσημέρι.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής στην αστική εταιρεία «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Χαλκιδικής» και διακριτικό τίτλο «ΠΝΟΗ».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της 58/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών έτους 2023 του ΚΛΘ/Β΄Λ/Τ Ν. Μουδανιών.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πέλλας σχολικού έτους 2022-2023.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της 6ης Ομάδας δρομολογίων μεταφοράς μαθητών   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης τμημάτων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ν. Χαλκιδικής μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης  για τα σχολικά έτη  2022-2025.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.          Η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι τακτική και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023στις 12.00 το μεσημέρι, υβριδικά, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης/23-1-2023 και 2ης/23-1-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ΄ τρίμηνο 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ΄ αρ. ΚΗΟ 8772 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σχεδιασμού νέου τοπικού προγράμματος LEADER στο Ν. Πιερίας από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ως προς το εταιρικό σχήμα και την περιοχή παρέμβασης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου  στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (04) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: