"ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΕΙ"

powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

 1. 1. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης (Εισηγ.: Ν. Διαμαντουλάκη)
 2. 2. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «ΠΝΟΗ» (Εισηγ.: Κ. Αβέρη)
 3. 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη Δημοτική Επιχείρηση Ραδιόφωνου (Εισηγ.: Γιώβου)
 4. 4. Σύσταση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Λελεγιάννης)
 5. 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου στο Δ.Σ. του «Ιδρύματος Στεφάνου Αθανασίου Κότσιανου και Καίτης Στεφάνου Κότσιανου» (Εισηγ.: Θ. Τσιγκάς)
 6. 6. Ορισμός τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΟΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (Εισηγ.: Σακελλάρης)
 7. 7. Τοποθέτηση ΑΤΜ στις Δημοτικές Κοινότητες Ορμύλιας, Βατοπεδίου και Ταξιάρχη (Εισηγ.: Στεφανίδης)
 8. 8. Εκμίσθωση ακινήτων με δημοπρασία (Εισηγ.: Ν. Διαμαντουλάκη)
 9. 9. Έγκριση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) για το οικονομικό έτος 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» (Εισηγ.: Ν. Διαμαντουλάκη)
 10. 10. Έγκριση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) για το οικονομικό έτος 2022 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Εισηγ.: Ν. Διαμαντουλάκη)
 11. 11. Έγκριση Απολογισμού Δ.Λ.Τ. έτους 2022 (Εισηγ.: Ταρκάσης Ελ.)
 12. 12. Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων – έκθεσης ορκωτών λογιστών οικονομικού έτους 2022 του ΔΛΤ Πολυγύρου (Εισηγ.: Ταρκάσης Ελ.)
 13. 13. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 149/2023 απόφαση του Δ.Σ. για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: Δήμαρχος)
 14. 14. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 125/2023 απόφασης εκτίμησης (Εισηγ.: Σακελλάρης)
 15. 15. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για κτηματολογικό γραφείο Πολυγύρου Αφοί Χρυσάφη (Εισηγ.: Σακελλάρης)
 16. 16. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για κτηματολογικό γραφείο Πολυγύρου Αφοί Νικολούδη (Εισηγ.: Σακελλάρης)
 17. 17. Μεταβολές σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής 2024-2025 (Εξ αναβολής) (Εισηγ.: Αρβανίτης)
 18. 18. Εξέταση αίτησης για την χορήγηση παροχής ύδρευσης στη θέση «Μοιράς» της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας (Εισηγ.: Στεφανίδης)
 19. 19. Εξέταση αίτησης για σύνδεση με δίκτυο άρδευσης σε αγρόκτημα στη θέση «Ποταμός» της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόχωρας (Εισηγ.: Αρβανίτης)
 20. 20. Εξέταση αίτησης για σύνδεση με δίκτυο άρδευσης σε αγρόκτημα στη θέση «Παπατσιόκη Πλατάνια» της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόχωρας (Εισηγ.: Αρβανίτης)
 21. 21. Εξέταση αίτησης για σύνδεση με δίκτυο άρδευσης σε αγρόκτημα στη θέση «Ποταμός» της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόχωρας (Εισηγ.: Αρβανίτης)
 22. 22. Εξέταση αίτησης για σύνδεση ποιμνιοστασίου στη θέση «Πειραλή» στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη με το κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.: Φαρδογιάννης)
 23. 23. Εξέταση αίτησης για σύνδεση αγροτεμαχίου με δίκτυο ύδρευσης στη θέση «Σχισμένη Πέτρα» στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη (Εισηγ.: Φαρδογιάννης)
 24. 24. Εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας σύνδεσης αγροτεμαχίου στη θέση «Λιβάδι» στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη (Εισηγ.: Φαρδογιάννης)
 25. 25. Εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας σύνδεσης αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Βάβδου (Εισηγ.: Σακελλάρης)
 26. 26. Εξέταση αίτησης για την επέκταση του δικτύου άρδευσης στη θέση Βαρίκι της Δημοτικής Κοινότητας Σανών (Εισηγ.: Φαρδογιάννης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: