Ουδείς πλέον αχάριστος του ευεργετηθέντος !!!

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Προσλήψεις σε κατασκήνωση στο Δήμο Αριστοτέλη

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.
Δείτε παρακάτω τις ειδικότητες...

1 ΠΕ, ΤΕ ΑΡΧΗΓΟΙ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ) – ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία
2 ΠΕ, ΤΕ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) – ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία
2 ΠΕ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ – ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία
2 ΠΕ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ– ελλείψει αυτών ΔΕ με κατασκηνωτική εμπειρία
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)
8 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ (απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ τάξης Λυκείου)
1 ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
1 ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
1 ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΙ
1 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 630 75) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», ήτοι από 21-06-2018 έως και 25-06-2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: