«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Φωτο αρχείου
Δημοσιεύουμε την με αριθ.πρωτ.Φ5γ/10897/26.07.2017 (ΑΔΑ:Ω4Ω7ΩΞΜ-1ΦΤ) ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 με το σχετικό παράρτημα, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με 8μηνες και 6μηνες συμβάσεις εργασίας στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πολυγύρου και σας πληροφορούμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις...
 02/08/2017 και λήγει στις 11/08/2017.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά στο ΚΕΠ του Δήμου Πολυγύρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: