«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Μετάθεση ημερομηνίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που συνεχίζουν να επικρατούν στις ορεινές κυρίως περιοχές του Δήμου μετατίθεται για την Παρασκευή 22-01-2016 στις 18:00 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Παλαιοκάστρου» με αρ. μελέτης 33/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
2. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Δουμπιών» με αρ. μελέτης 36/2014 (Εισηγ.: κ. Α. ΛΑΚΡΟΣ)
3. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Κρήμνης» με αρ. μελέτης 24/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
4. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Βραστάμων» με αρ. μελέτης 31/2014 (Εισηγ.: Σ. ΖΟΥΝΗ)
5. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου» με αρ. μελέτης 32/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» με αρ. μελέτης 40/2014 (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
7. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Παλαιόχωρας» με αρ. μελέτης 22/2014 (Εισηγ.: κ. Χ. ΦΥΛΑΧΤΟΣ)
8. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Ριζών» με αρ. μελέτης 21/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
9. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Καλυβών» με αρ. μελέτης 26/2014 (Εισηγ.: κ. Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
10. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Σανών» με αρ. μελέτης 30/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
11. Έγκριση και παραλαβή «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Μαραθούσας» με αρ. μελέτης 23/2014 (Εισηγ.: κ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
12. Λήψη απόφασης για αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πολυγύρου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ.: Γ. ΛΙΟΝΤΑΣ)
14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. και την αντικατάστασή του (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. ΦΥΛΑΧΤΟΣ)
17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2016, κατόπιν κλήρωσης (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
18. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου» αρ. Μελ. 173/11 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20. Λήψη απόφασης για την ενίσχυση ενδεών (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
21. Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 154/2012 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22. Λήψη απόφασης για παροχή ύδρευσης-άρδευσης σε πολίτες στην Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
23. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλάτανου του Δήμου Πολυγύρου της πράξης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου με αρ. μελέτης 18/2013 (Εισηγ.: Αλ. Λακρός)
24. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου κοινοπραξία ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΣΑΑΚ –ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες Δ. Πολυγύρου» αρ. μελ. 81/2012 (Εισηγ.: κ. Δ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
26. Εξέταση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (εξ αναβολής) (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
27. Ακύρωση της υπ’ αρ. 338/2015 απόφασης Δ.Σ. και επαναπροσδιορισμός της ως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: