“ΟΥΔΕΙΣ ΠΙΟ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΟΣ”

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει...


 • Νέος κύκλος σεμιναρίων για τους επιχειρηματίες από
  το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων και Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών, στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών τους.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί...
 Δευτέρα 18 Νοεμβρίου από τις 17.00 έως τις 19.30, στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών κι Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά, με θέμα: "Οργάνωση και Διοίκηση ατομικών / οικογενειακών επιχειρήσεων".
Φιλοξενούμενος Ομιλητής θα είναι ο Ιδρυτής της VisualMarketing, Γιάννης Αγγέλου
Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Τελευταία υπενθύμιση προς τις επιχειρήσεις για συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού REISEN HAMBURG στο Αμβούργο της Γερμανίας με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την προβολή και προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του, θα λάβει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού REISEN HAMBURG, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμβούργο της Γερμανίας, στο Ελληνικό Εθνικό Περίπτερο, που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η REISEN HAMBURG είναι μία δυναμικά ανερχόμενη Έκθεση που απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού και αφορά διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
Στην έκθεση REISEN HAMBURG προβάλλονται μεταξύ άλλων κέντρα χαλάρωσης και ευεξίας spa, camping, ξενοδοχεία και καταλύματα, δραστηριότητες αναψυχής, Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού, ειδικές εκδόσεις ταξιδιωτικού περιεχομένου, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες μεταφοράς, πακέτα city-break, φυσιολατρικός τουρισμός, τοπική γαστρονομία, καταστήματα, αγροτικά προϊόντα, καλλιτεχνικά και τουριστικά είδη, βιομηχανίες-βιοτεχνίες κλπ.
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα συμμετέχει στο Ελληνικό Εθνικό Περίπτερο με ομαδικό stand 18 τ.μ. με στόχο την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού της Χαλκιδικής με τη διανομή τουριστικού υλικού και δίνει την ευκαιρία σε 4 επιχειρήσεις - μέλη του να κάνουν γνωστά τα τοπικά προϊόντα τους στο διεθνή χώρο και να επιδιώξουν την εξασφάλιση νέων συνεργασιών και την προσέλκυση περισσότερων πελατών. 
Το κόστος της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο περίπτερο καλύπτεται από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και περιλαμβάνει: infodesk, ατομικό τραπέζι συναντήσεων με καρέκλες, γραφικά, φωτισμός, αποθήκη, διοργάνωση Β2Β συναντήσεων. 
Στην έκθεση επιτρέπεται η λιανική πώληση προϊόντων
Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων επιθυμητή είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου έως την Παρασκευή 15/11/2019, στο fax: 2371021355 ή στο e-mail: info@epichal.gr.
Θα επιλεγούν να συμμετέχουν οι πρώτες επιχειρήσεις από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων του Νομού που θα δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κ. Γεωργία Τζηρίτη

 • Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: -Μεταφορά τεχνογνωσίας /τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό: -την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων,  υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης, -την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων, -την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, -ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, -προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr .
 Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής: • Αγροδιατροφή • Δομικά υλικά • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση • Τουρισμός • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών • Τεχνολογίες ενέργειας • Τεχνολογίες περιβάλλοντος • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ποιους απευθύνεται: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Περίοδος υποβολής από 17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00). Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ.) . Τι χρηματοδοτείται: Οι δαπάνες για την αγορά– λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Αναλυτικά, οι πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 της Πρόσκλησης. H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Προϋπολογισμός € 4.000.000 Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr .
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kepa-anem.gr . Διεύθυνση Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 480000, Φαξ. 2310 480003.

 • ΕΣΠΑ: Επιπλέον 3 εκ. ευρώ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις 
Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω δράσης του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Αττική. Συνολικά, από τη δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», θα δοθούν συνολικά 53 εκατ. ευρώ, από τα 50 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Τσακίρη. Από το σύνολο των κεφαλαίων, 18 εκατ. ευρώ διατίθενται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδα. Σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη διατίθενται 10 εκατ. ευρώ, στην Αττική 16 εκατ. ευρώ, στη Στερεά Ελλάδα 8 εκατ. ευρώ και στο Νότιο Αιγαίο 1 εκατ. ευρώ.

 • ΟΑΕΔ : 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ
Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνολικά, 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις.
Μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων, που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα, περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με 2.129 κενές θέσεις 
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις 
4. Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών με 1.445 κενές θέσεις.

 • Σημαντικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά & επιχειρήσεις, κίνητρα για επενδύσεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Σημαντικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και μείωση από τα 500 στα 300 ευρώ του ορίου πάνω από το οποίο οι συναλλαγές θα γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα θεσπίζεται όριο 30% επί του πραγματικού εισοδήματος για τις δαπάνες με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο θα μειώνεται στο 20% για φορολογούμενους που έχουν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος. 

 • Δεύτερη ευκαιρία για ρυθμίσεις παλαιών οφειλών προς το Δημόσιο - Δυνατότητα υπαγωγής στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων από την 1η-1-2020
Δεύτερη ευκαιρία αποπληρωμής οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες φορολογούμενους που είχαν ρυθμίσει παλαιά χρέη τους προς την εφορία έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με διατάξεις που είχαν τεθεί σε ισχύ κατά τα έτη 2014 και 2015 ή σύμφωνα με την ισχύουσα από το 2013 μέχρι και σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά στη συνέχεια απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές, επειδή δεν κατάφεραν να τηρήσουν τους όρους τους. Η ευκαιρία αυτή παρέχεται μέσω της νέας πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το 2020. Αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 32 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

 • Χρηματοδότηση 170 εκατ. ευρώ στον αγροτικό τομέα ανάμεσα σε ΥΠΑΑΤ και ΕΤΕπ
Πακέτο χρηματοδότησης με κατεύθυνση τον αγροτικό τομέα, το οποίο θα ξεκινά από τα 170 εκατ. ευρώ με προοπτική να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, οριστικοποιήθηκε σε συνάντηση που είχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την ΚΑΠ, Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επινδύσεις και τις ΣΔΙΤ, Γιάννης Τσακίρης, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου ΜακΝτάουελ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα κεφάλαια που θα διοχετευθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών θα κατευθυνθούν για τη στήριξη επενδύσεων που γίνονται από τους Έλληνες αγρότες. Συγκεκριμένα, πρόκειται να κατευθυνθούν προς την υλοποίηση πρότζεκτ που αφορούν την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων για τον συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Κάτι, το οποίο αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής για τους αγρότες, μικραίνοντας τον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η εν λόγω κίνηση θα έχει και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς θα μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα του άνθρακα.
Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες να συνδυάσουν τα κεφάλαια από το πακέτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα διαθέσιμα χρήματα από τα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης, ώστε να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην εκμηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, βελτιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Η χορήγηση των εν λόγω κεφαλαίων προς τους αγρότες θα γίνει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με τη διάρκειά τους να ανέρχεται μέχρι τα 15 έτη και την περίοδο χάριτος έως και πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη στήριξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον αγροτικό τομέα της χώρας μας.
 • Δεκαέξι συμφωνίες που υπογράφονται κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ελλάδα 
Δεκαέξι συμφωνίες που προσελκύουν κεφάλαια από την Κίνα, δρομολογούν έναν νέο κύκλο έργων αναβάθμισης του λιμανιού του Πειραιά από την COSCO, ανοίγουν περαιτέρω την κινεζική αγορά σε ορισμένα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα και ενισχύουν τους ήδη στενούς σινοελληνικούς δεσμούς σε πολλά πεδία, θα υπογραφούν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στην Ελλάδα.
 • ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Ανάπτυξη  2,3% για την Ελλάδα το 2020
Στο 1,8% του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2019, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2020 η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη ύψους 2,3% του ΑΕΠ και για το 2021 2% του ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή προβλέπει πως θα μειωθεί στο 17,3%. Το 2020 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 15,4% και το 2021 στο 14%. Στην απασχόληση προβλέπεται σταθερή αύξηση κατά 2,2% το 2019 και το 2020 και 1,4% το 2021. Το πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να κλείσει στο1,3% το 2019 και να διαμορφωθεί στο 1% το 2020 και στο 1,1% το 2021.

 • ΕΕ: Το ΔΝΤ αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη 
Η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί περισσότερο από το αναμενόμενο καθώς η κρίση στον τομέα μεταποίησης του μπλοκ μπορεί να μετακυλισθεί στον τομέα υπηρεσιών λόγω της παρατεταμένης έντασης στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι η ευρωζώνη θα καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 1,2% φέτος, αναθεωρώντας προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις του Απρίλιου για ανάπτυξη 1,3% στο μπλοκ. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον περυσινό ρυθμό ανάπτυξης του 1,9%.

 • ΠΣΕ: Άνοδος 6,1% των εξαγωγών τον Σεπτέμβριο του 2019 
«Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2019, ύστερα από την κάμψη που εμφάνισαν τον Αύγουστο» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων όπου υπογραμμίζεται ότι «παρά την έντονη αβεβαιότητα και τα εμπόδια που αναδύονται διαρκώς στο παγκόσμιο εμπόριο (BREXIT, δασμοί Τραμπ), οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν την προσπάθεια να επεκτείνουν το διεθνές αποτύπωμά τους και να διεισδύσουν σε νέες αγορές». Ειδικότερα, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Σεπτέμβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ ή κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ από 2,67 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. 

 • Μέχρι το τέλος του χρόνου η καταχώρηση διακριτικών τίτλων των τουριστικών καταλυμάτων
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να προχωρήσουν στην καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων.
Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Οδηγίες για τον έλεγχο και την καταχώρηση των διακριτικών τίτλων των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο ΓΕΜΗ:
Για την καταχώρηση του διακριτικού σας τίτλου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 
Η Υπηρεσία, αφού ολοκληρώσει την έρευνα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ, θα απαντήσει εάν ο διακριτικός τίτλος που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος ή όχι.
Για την δήλωση διακριτικού τίτλου σε υποκατάστημα θα πρέπει οι αιτούντες να προσκομισουν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έναρξη του υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Σε περίπτωση που λάβουν αρνητική απάντηση θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προέγκρισης για διαφορετικό Διακριτικό Τίτλο ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης τότε:
  Α) αν πρόκειται για εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού σας τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.
  Β) αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τότε η καταχώριση του διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης για την καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ. για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Νόμου 4582/2018, μετά την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ, η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει τη σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και για να μην επιβληθούν πρόστιμα, παρακαλούμε τις επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων να ολοκληρώσουν την διαδικασία προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ έως 30/11/2019, ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για τη γνωστοποίηση του διακριτικού τίτλου στη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού έως 31/12/2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τηλ. 2371024200-2371024300

 • Αναρτήθηκαν στο TAXISNET τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020
Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.aade.gr μπορεί κάποιος είτε με τους κωδικούς του taxisnet είτε απλώς με τον ΑΦΜ του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος να εκτυπώσει το ειδοποιητήριο και να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

 • Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του
Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.
Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω fax ή e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με fax ή με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link : 
https://www.epichal.gr/xalkidikiimages/ENTOLH_ZHTHSHS_F11180.pdf

 • Εμπορική αποστολή από Ισπανία για προοπτική συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις

Επιστολή που λάβαμε  από το Εμπορικό Γραφείο Πρεσβείας της Ισπανίας , ενημερώνει ότι πως στις 25, 26 & 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα Εμπορική Αποστολή, την οποία διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Cartagena σε συνεργασία με το Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα. Στην αποστολή συμμετέχουν οι κάτωθι εταιρείες, που ενδιαφέρονται για συνεργασία με ελληνικές εμπορικές/εισαγωγικές επιχειρήσεις, για την προώθηση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
WEB
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
AGRUCAPERS  
Kάπαρη, και άλλα τουρσιά σε ξύδι ή άλμη σε συκευασίες για, Retail, Foodservice και Βιομηχανία
ALIMINTER   


Σάλτσες, μαρμελάδες, τουρσιά κονσέρβες λαχανικών
APM IMPULSE
Κατεψυγμένα κρέατα: χοιρινό, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, πουλερικά
AROMAIBERICA SERRANA   
www.aromais.com/ 
Αλλαντικά: SuperHam,  Jamón, Chorizo
COMERCIAL HUETE   
Θερμοκήπια και συστήματα θερμοκηπίου
GARRIGOS Y ALMAGRO (GAYSA)   
Ψεκαστικά μηχανήματα / εργαλεία φυτοπροστασίας
Όσοι ενδιαφέρονται, να έρθουν σε επαφή με τον εκπρόσωπο κάποιας ή όλων αυτών των ισπανικών εταιρειών, ώστε να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας για τον καθορισμό μίας συνάντησης*.
Αρμόδιοι:  Σταύρος Κουκουβίνης - Βαγγέλης Τζάκος Τηλ: 0030210 7246980, 210 7248984    E-mail: atenas@comercio.mineco.es  
* Επίσκεψη του εκπροσώπου της ισπανικής εταιρείας στα γραφεία σας ή συνάντηση στο ξενοδοχείο  διαμονής της αποστολής 

 • Διοργάνωση εβδομάδας ελληνικών προϊόντων στην Κροατία
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ, βρίσκεται σε επικοινωνία με κροατική αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ η οποία προτίθεται να διοργανώσει εβδομάδα ελληνικών προϊόντων τον Φεβρουάριο 2019 στην Κροατία και αναζητά επιχειρήσεις που εξάγουν τα παρακάτω προϊόντα:
 • Ελιές,     Ελαιόλαδο (1 λ. / 0,75/ 3λ.),     Μέλι, Κριτσίνια, Μπαχαρικά,
 • Τουρσί/ βαζάκια,    Προϊόντα ντομάτας,   Αποξηραμένα φρούτα,
 • Ελληνικοί μεζέδες,     Σύκα, Σάλτσες, Ψάρια και θαλασσινά σε κονσέρβα,
 • Μαρμελάδες,     Όλο το φάσμα των γαλακτοκομικών (τυριά, γιαούρτια)
Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με την αιτιολογία «Συμμετοχή στην εβδομάδα ελληνικών Προϊόντων» απευθείας στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ στο e-mail: ecocom-zagreb@mfa.gr. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ +38514835716  & +38514810437.

 • Συμμετοχή της ΠΚΜ στο 4o GREEK FOOD SHOW, Βαρσοβία-Πολωνία, 7-8 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, θα συμμετέχει στο 4ο GREEK FOOD SHOW που θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας PGE NARODOWY, στην Πολωνία.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ λοιπόν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να αποστείλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το  Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένο στο link : https://www.greckapanorama.com/images/2019/entypo-endiaferontos-GreekFoodShow.pdf   στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πατώντας τα παρακάτω link:
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395, κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330428 κ. Γεώργιος Φανέλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: