«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΟΑΕΔ: Επιδότηση μισθού έως 500 ευρώ για προσλήψεις - Ποιοι το δικαιούνται

Απόφαση του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση των ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων.
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει δύο σκέλη και στοχεύει ...
στη δημιουργία συνολικά 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τη διοικητή του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, τονίζει πως: «δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης σε ανέργους με 6 μήνες ανεργίας και άνω, προκειμένου να προληφθεί η μακροχρόνια ανεργία σ’ αυτές τις δύσκολες ηλικίες και ελαφρύνονται οι προϋποθέσεις ένταξης, αυξάνοντας τα κίνητρα των επιχειρήσεων να προσλάβουν μεγαλύτερο αριθμό ανέργων αυτής της ηλικιακής ομάδας».
Επιχορήγηση επιχειρήσεων
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε.και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Για να υπαχθεί η επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων της -πλήρους απασχόλησης- σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί.
Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλικίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -ηλικίας άνω των 50 ετών- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -ηλικίας άνω των 50 ετών- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι ή εγγεγραμμένοι ηλεκτρονικοί χρήστες, θα πρέπει να επισκεφθούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να αποκτήσουν κλειδάριθμο. Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα γίνεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους των υπηρεσιών ΚΠΑ2.
Το ποσό που θα επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ θα αντιστοιχεί στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Υπενθυμίζεται πως για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες ακόμη. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας από 6 έως 12 μήνες, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 μήνες, χωρίς δυνατότητα επέκτασης.
Δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε.και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό έως 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών. Το ποσό επιχορήγησης καθώς και ο τρόπος συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι ακριβώς οι ίδιοι με προηγουμένως. Αυτό που αλλάζει είναι η διάρκεια της επιχορήγησης.
Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα. Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων η διάρκεια επιχορήγησης είναι 9 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: