«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.
Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετείχε στην...
τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, από 07 έως 09 Φεβρουαρίου 2017 στη Stuttgart της Γερμανίας . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Internationaler Bund e.V., IB Süd. Τίτλος του έργου είναι TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences
Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης και υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητριάδης Ξενοφώντας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

Στη τρίτη συνάντηση - η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και ακολούθησε η επόμενη στην Ισπανία - παρουσιάστηκε στους εταίρους του προγράμματος, η πορεία των εργασιών που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο του προγράμματος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στη φάση αυτή του προγράμματος, αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για να μπορέσει να γίνει το «ταίριασμα» των τυπικών προσόντων (σπουδές, αρχική επαγγελματική εμπειρία), αλλά και τις φιλοδοξίες των σπουδαστών που θέλουν να κάνουν τη μαθητεία τους στο εξωτερικό, ανάλογα πάντα με τις «ανάγκες» που έχουν οι εταιρείες του εξωτερικού που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στη συνέχεια και σε πρόσληψη.
Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κατάλληλα εργαλεία (tools), για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της Διεθνούς Μαθητείας (International Work Based Learning)

Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες εργασίας με σημαντική συνεισφορά στη ανίχνευση των αναγκών απασχόλησης στον Τομέα του Τουρισμού που οδήγησε στην ολοκλήρωση του παραδοτέου της δεύτερης φάσης έργου και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση τον Οκτώβριο του 2017 στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας .

Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” και ειδικότερα σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International work based learning - WBL). Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν μαθητές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, σε μαθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας, στις χώρες εταίρους του προγράμματος, σε διδακτικό και παιδαγωγικό προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
  • Η εξωστρέφεια των τοπικών ΚΕΚ/ΙΕΚ αλλά και της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να προωθήσουν όσους σπουδαστές το επιθυμούν και έχουν τα τυπικά προσόντα, για μαθητεία στο εξωτερικό σε μια δυναμική λίστα πιθανών εργοδοτών που θα ανανεώνεται σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού
  • Η ανίχνευση και ανάδειξη των απαραίτητων αναγκών, υλικών και εργαλείων όλων των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια βελτίωσης της διεθνούς “εκμάθησης στο χώρο εργασίας” (work based learningWBL)
  • Η υποστήριξη παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) με σκοπό την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υπαρχουσών πρακτικών εκμάθησης σε χώρους εργασίας
  • Η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ινστιτούτων / Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και επιχειρήσεων στα πλαίσια και στο πνεύμα της “εκμάθησης στο χώρο εργασίας” σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Ο προσδιορισμός και η διάδοση αποτελεσματικών θεσμικών πολιτικών και πρακτικών σε θέματα συμμετοχής αλλά και ανάπτυξης του ρόλου του εργοδότη στη διαδικασία της διεθνούς μαθητείας με σκοπό την προστιθέμενη αξία που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση σε μια χωρά με διαφορετική κουλτούρα, διαδικασίες και ίσως πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά.


Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και ολοκληρώνεται στις 31/08/2018.
Δεν υπάρχουν σχόλια: