«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Δραστηριότητα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Συνάντηση με τη συμμετοχή του κου Γκιλή Γεωργίου, προέδρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου στα γραφεία Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) με τη συμμετοχή και των άλλων προέδρων των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της συνάντησης , εκτός από τα θέματα...
ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΜ, ήταν και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) , καθώς και η πορεία των τεσσάρων προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, δηλαδή των «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» , «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών».
Μεταξύ άλλων στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τον νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς και τις νέες δράσεις και προγράμματα που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ και αναμένονται να προκηρυχθούν.