«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ανάρτηση Πληρωμών Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Αμιψεισποράς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές έτους 2014 της ΔΑΟΚ Χαλκιδικής

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης (2ος όροφος, Διοικητήριο, Πολύγυρος) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον, Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών Δικαιούχων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 – Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, των κάτωθι Δράσεων:A. Tης Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν 24 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 165.184,58 € και 8 (οκτώ) απορριπτόμενους με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Β. Tης Δράσης 1.4 «Αμιψεισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»έτους 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν 1 ένα δικαιούχο με συνολικό ποσό πληρωμής 8.397,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2371-3-51272 , κα Δήμητρα Μελά