«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ανάρτηση Πληρωμών Βιολογικής Κτηνοτροφίας 2013 και Αποτελέσματα Ενστάσεων Βιολογικής Γεωργίας 2013 της ΔΑΟΚ Χαλκιδικής

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης (2ος όροφος, Διοικητήριο, Πολύγυρος) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον, Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών Δικαιούχων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020 – Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, των κάτωθι Δράσεων:


 A. Tης Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν 25 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 168.638,75€ και 8 (οκτώ) απορριπτόμενους με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλ. μέχρι και την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Β. Tης Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία» , Αποτελέσματα Ενστάσεων έτους 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν 68 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 288.533,05€ και 
Γ. Tης Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-2ετία» , Αποτελέσματα Ενστάσεων έτους 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν 8 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 2.443,55€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2371-3-51272 , κα Δήμητρα Μελά.