«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει...

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων ακόμη και αν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν έχουν ρυθμιστεί, αλλά καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές, εξάγγελε ο πρωθυπουργός κος Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό...
«οι ασφαλιστικές οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως και τις 31.12.2016, παγώνουν, χωρίς βεβαίως να διαγραφούν, ώστε να μπορεί κανείς να είναι ασφαλιστικά ενήμερος εάν είναι συνεπής στις τρέχουσες οφειλές του. Η πρόταση βέβαια αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή και από τους θεσμούς. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από τους δανειστές, και ο οφειλέτης εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις τρέχουσες εισφορές του, θα εντάσσεται σε διαδικασία διακανονισμού και των «παγωμένων» ληξιπρόθεσμων οφειλών του παρελθόντος. Θα επιδιωχθεί μια «εξατομικευμένη» ρύθμιση και οι δόσεις θα καθορίζονται με βάση το συνολικό προφίλ του οφειλέτη, για τον καθορισμό του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, το πότε δημιουργήθηκαν τα χρέη και ποιες προσπάθειες διακανονισμού έγιναν στο παρελθόν.
 • ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κούρεμα των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και τράπεζες, προβλέπει η πρόταση νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Του κούρεμα αυτό δεν θα περιορίζεται στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τις οφειλές. Διαγραφή θα μπορεί να γίνει και στο κεφάλαιο, ενώ για πρώτη φορά η διαδικασία προβλέπεται να είναι ενιαία και να περιλαμβάνει τόσο τα χρέη προς το Δημόσιο όσο και τα χρέη προς τις τράπεζες, τα οποία θα μπορούν επίσης να κουρευτούν και στη συνέχεια να ρυθμιστούν. Βασική προϋπόθεση; Να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, δηλαδή να μπορεί μέσα από τη ρύθμιση να εξυπηρετεί τις οφειλές που θα απομείνουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βιωσιμότητα της επιχείρησης θα αξιολογείται με βάση έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει τη δόση που αντέχει να πληρώνει μια επιχείρηση, αφού προηγουμένως συνυπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδά της. Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, η διαδικασία θα ξεκινά με πρωτοβουλία της επιχείρησης που θα προσφεύγει στο Μεσολαβητή, έναν καινούργιο θεσμό που μέχρι στιγμής αριθμεί περίπου 2.000 μέλη. Ο Μεσολαβητής θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση. Για να προχωρήσει η διευθέτηση θα πρέπει να συναινούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες που ο επιχειρηματίας χρωστά.Το κούρεμα θα γίνεται αναλογικά, με ποσοστιαία κατανομή των χρεών. Η μεθοδολογία αυτή θα εφαρμοστεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τζίρο ως 2,5 εκατομμύρια. Παραμένει σε εκκρεμότητα αν η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και για ελεύθερους επαγγελματίες. Στον νόμο θα ενταχθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς ωστόσο να ισχύει γι αυτές ο υπολογισμός βάσει του αλγορίθμου, αλλά οι ρυθμίσεις θα είναι εξατομικευμένες και θα συνομολογούνται με τους πιστωτές κατά περίπτωση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί υπόψη των δανειστών, που άλλωστε πιέζουν για μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και της διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.


 • ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Oπως είναι γνωστό με την υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του ν.4336/2015 από 1.1.2016 υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές μόνο οι επιχειρήσεις (οντότητες) που χαρακτηρίζονται μεσαίες ή μεγάλες, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 του ν.4308/2014 , δηλαδή οντότητες που υπερβαίνουν για 2 συνεχόμενες χρήσεις τα εξής κριτήρια: (1) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ, (2) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ, (3) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. Με το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  ο υποχρεωτικός έλεγχος επεκτείνεται και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Τα νέα κριτήρια υπαγωγής που καθορίζονται σε μια εταιρία για να υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εφόσον σε δύο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από παρακάτω κριτήρια, είναι: α) Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ, β) Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου είναι:
(α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, (β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Επιπλέον τίθεται υποχρεωτική η εναλλαγή των Ελεγκτικών εταιριών κάθε δέκα (10) χρόνια . Ωστόσο, όπως αναφέρουμε σε κάθε σχέδιο νόμου που βλέπει το φως της δημοσιότητας, πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διατάξεις που θα ψηφιστούν στη Βουλή.
 • ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΘΕΣΜΩΝ
Ξεκινούν και πάλι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών με αντικείμενο τα 15 προαπαιτούμενα, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την εκταμίευση της υπο-δόσης των 2,8 δις ευρώ. Στην ατζέντα της ημέρας, οι συναντήσεις του Υπ. Οικονομικών με το κουαρτέτο θα αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και το νέο Υπερ- Ταμείο. Με βάση τον σχεδιασμό, η ευόδωση των διαπραγματεύσεων θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη της δεύτερης αξιολόγησης στα μέσα Οκτωβρίου.


 • ΕΞΙ FUNDS ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Έξι funds έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αδειοδοτηθούν για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στη χώρα. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς ανώτατο τραπεζικό στέλεχος σημείωσε επίσης πως είναι σημαντικό να προχωρήσει η νομοθεσία για την αποβολή από τις επιχειρήσεις των μη συνεργαζόμενων μετόχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, το τελευταίο τρίμηνο έχει καταγραφεί σημαντική μείωση, κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ, στο ύψος των «κόκκινων» δανείων.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» : ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ που βρίσκονται εκτός τραπεζικών λογαριασμών αλλά και πολύτιμα αντικείμενα που υπερβαίνουν σε αξία τα 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώνουν οι περισσότεροι από 120.000 υπόχρεοι Δήλωσης «Πόθεν Έσχες». Οι υπόχρεοι, που είναι τα πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστικοί Λειτουργοί αλλά και ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για πρώτη φορά φέτος θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά από την 01/10 έως και 31/12 την δήλωση. Για όσους υποβάλλουν τη δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προβλέπεται πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxis. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες.
 • ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Φ.Π.Α.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε εγκύκλιο, με την οποία για πρώτη φορά δίνονται οδηγίες και καθορίζεται η εσωτερική διαδικασία για τη διενέργεια συμψηφισμού επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ., με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων. Πρόκειται για δυνατότητα που έχει προβλεφθεί νομοθετικά με το άρθρο 11 του Ν.3943/2011. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού τελωνειακών οφειλών με απαιτήσεις από επιστροφές Φ.Π.Α., πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει το σχετικό αίτημα, κατά τη διενέργεια του εκτελωνισμού των προϊόντων στο Τελωνείο και να ενημερώσει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, με τον διενεργούμενο συμψηφισμό θα πρέπει να εξοφλείται ολόκληρη η εκκρεμούσα τελωνειακή οφειλή ακόμη κι αν δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη, ακόμη κι αν προβλέπεται η σταδιακή εξόφλησή της σε πολλές μηνιαίες δόσεις, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να λήγουν μετά από αρκετούς μήνες. Αν το ποσό της οφειλής προς το Τελωνείο είναι μεγαλύτερο από το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ, τότε ολόκληρο το ποσό της επιστροφής θα δαπανάται για την εξόφληση μέρους της οφειλής, το δε εναπομείναν υπόλοιπο αυτής θα θεωρείται άμεσα καταβλητέο από τον φορολογούμενο.
 • ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Διαστάσεις έχει πάρει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, το φαινόμενο της αποποίησης κληρονομιάς, καθώς χιλιάδες πολίτες δεν θέλουν να κατέχουν ακίνητο υπό το βάρος της υπερφορολόγησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν το 2000 η αποποίηση κληρονομίας ήταν σπάνιο φαινόμενο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα. Πλέον τείνει να γίνει κανόνας, αν αναλογιστεί κανείς ότι εκτός του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φόρων οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης θα κληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα να πληρώσει περίπου 1.000 ευρώ το κομμάτι ανεξάρτητα απ' την αξία. Και τούτο λόγω του ενεργειακού πιστοποιητικού, της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και του πιστοποιητικού ηλεκτρικής εγκατάστασης που θεσμοθετούνται υποχρεωτικά για τα τακτά χρονικά διαστήματα. Τα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας κατακλύζονται καθημερινά από ανθρώπους που πάνε να καταθέσουν αίτηση αποποίησης κληρονομιάς και ουσιαστικά να... χαρίσουν στο κράτος το ακίνητό τους. Συμβολαιογράφοι και δικηγόροι πάντως συμβουλεύουν όσους πολίτες κληρονομούν ένα ακίνητο να προχωρήσουν στην αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Σύμφωνα με αυτή ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα μέσα σε τέσσερις μήνες απ' όταν του γνωστοποιήθηκε η κληρονομιά να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομιάς.
 • ΕΝΦΙΑ : «ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ» ΓΙΑ 6 ΣΤΙΣ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Αυξημένος είναι φέτος ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ για έξι στις 10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αξιοσημείωτο είναι πως 37 νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν φόρο 117,794 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 3,183 εκατ. ευρώ το κάθε ένα. Η Αττική με ποσοστό 36% και η Κεντρική Μακεδονία με 17% είναι οι δύο περιφέρειες με την μεγαλύτερη επιβάρυνση.
 • ΤΑΜΕΙΑ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ
Κατασχέσεις-εξπρές για περισσότερους από 500.000 μικροοφειλέτες των Ταμείων με χρέη ως 5.000 ευρώ έρχονται από την 1/1/2017, καθώς τα χρέη τους θα μεταφερθούν από τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι σήμερα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), μέχρι τις 31/12/2016. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του τρίτου Μνημονίου και μάλιστα χωρίς να υπάρχει -μέχρι στιγμής- τυχόν παράταση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό που απομένει είναι η έκδοση απόφασης από το υπουργείο Εργασίας, η οποία θα δίδει στο Κέντρο την απόλυτη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα είσπραξης των οφειλών που είναι κάτω των 5.000 ευρώ από την 1/1/2017, για όσους μικροοφειλέτες δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους. Με την απόφαση που θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα, οι εν λόγω μικροοοφειλέτες, θα βρεθούν πλέον από την 1/1/2017 αντιμέτωποι με κατασχέσεις-εξπρές και μπλοκάρισμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, εφόσον παραλείψουν να πληρώνουν τις τακτικές (τρέχουσες) εισφορές τους ή εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στη μόνη ρύθμιση που είναι σήμερα «διαθέσιμη» από τα Ταμεία και είναι αυτή των 12 δόσεων.
 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα, αποφάσισε να επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε από το Λουξεμβούργο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε, επίσης να επιβάλει στην Ελλάδα τη χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Υπενθυμίζεται, ότι με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 το δικαστήριο διαπίστωσε, ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί στην εφαρμογή της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός της προθεσμίας της 25ης Μαρτίου 2013, όλα τα μέτρα που απαιτούνταν για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2009, αποφάσισε να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου δεύτερη προσφυγή κατά της εν λόγω χώρας, με την οποία ζήτησε την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Το δικαστήριο εκτιμά, ότι, πέραν της διάρκειάς της, η οποία υπερβαίνει τα έξι έτη, η παράβαση της Ελλάδας είναι «ιδιαιτέρως σοβαρή», καθώς θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον. Το δικαστήριο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η κατασκευή διαφόρων εγκαταστάσεων καθώς και τριών χώρων αποθέσεως για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.

ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες: 1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά. Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη. 2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr . 3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: info@epichal.gr .

 • ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ!Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής καινοτομεί και προβάλει όλες τις Τουριστικές Επιχειρήσεις του Νομού στη νέα Τουριστική Πύλη Χαλκιδικής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του συνολικού Τουριστικού Προϊόντος του Νομού Χαλκιδικής και τη διεύρυνση της Τουριστικής Σεζόν.
Προβάλλουμε συνολικά όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό στον Νομό μας: Καταλύματα, Ξενοδοχεία, Αγροτουριστικά, Επιχειρήσεις Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες,  Clubs.  Επιχειρήσεις Ενοικίασης αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, Τουριστικά Πρακτορεία –Γραφεία και Επιχειρήσεις με Δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, πεζοπορία, ιππασία, καταδύσεις κά.. Προβάλλονται επίσης και οι Επιχειρήσεις με Τοπικά ή Παραδοσιακά προϊόντα.
Ο επισκέπτης μέσα από την Τουριστική Πύλη της Χαλκιδικής θα γνωρίσει τις ομορφιές του νομού, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τα μνημεία και μουσεία και μαθαίνει για τις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο.

Επισκεφτείτε τη νέα Τουριστική Πύλη της Χαλκιδικής και μέσα από το Portal Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κάνοντας click στο Filoxeno-Η Ελληνική Τουριστική Πύλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: