«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.
-Επερωτήσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 10ης/16-7-2015, 11ης/27-7-2015, 12ης/31-8-2015 και 13ης/30-9-2015 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Τελική ψήφιση καταστατικού αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» για την αποστολή και έγκριση στο Γ.Ε.Μ.Η (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
Εισηγητής: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατάρτισης Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε Πέλλας και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Greece-Fyrom IPA Cross Border Cooperation 2014-2020.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 5ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Πέλλας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 6ο: Αποχαρακτηρισμός τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς (εξ αναβολής).
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση ύψους, τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου τέλους προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2016.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου υπ΄αριθμ 24/16-02-2016 με θέμα «Ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου Θέρμης».
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου υπ΄αριθμ 25/16-02-2016 με θέμα «Ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 205/29-10-2015 με θέμα “Έγκριση προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ έτους 2016 και υπολοίπου 2015”.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 79/05-05-2015 με θέμα “Άνοιγμα λογαριασμού διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 12ο: 4η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 13ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δ’ τρίμηνο 2015.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας.

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 17ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Πέλλας”.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 18ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση υδραυλικών έργων Ε.Ο. 2 “Περιοχή Καπέλλη” στην Δ.Κ. Γιαννιτσών.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: