«Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος»

powered by Agones.gr - livescore

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Εκλογές προέδρων δημοτικών τοπικών οργανώσεων στην ΝΔ

{Περιμένουμε το δελτίο τύπου της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής για την επιβεβαίωση των παρακάτω πληροφοριών}.

Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή:
Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.
Των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών.
Των αντιπροσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.
Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται...
στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016
Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου:
1)Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).
2) Έντυπο σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι γραμμένα στον εκλογικό κατάλογο και δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου.
Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).
Δεν επιτρέπεται να τεθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια θέσεις της διοίκησης του ίδιου κομματικού οργάνου, όταν η εκλογή γι’ αυτές γίνεται μεν με ξεχωριστή εκλογική διαδικασία αλλά διεξάγεται ταυτόχρονα. Εν προκειμένω, η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται στην εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. (ο οποίος είναι αυτοδίκαια και Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ε.) και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., δύο διακριτών μεν κομματικών αξιωμάτων, που υφίστανται όμως στο πλαίσιο του ιδίου κομματικού οργάνου, δηλαδή της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης.
Αντίθετα, το αξίωμα του αντιπροσώπου (συνέδρου) της Νομαρχιακής Οργάνωσης αφορά την συμμετοχή σε άλλο, εντελώς διαφορετικό από την ΔΗΜ.Τ.Ο. όργανο του κόμματος (το Εθνικό Συνέδριο). Κατά συνέπεια, η ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας, από το ίδιο πρόσωπο, για τα αξιώματα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και του συνέδρου (ή του μέλους ΔΗΜ.Τ.Ε. και του συνέδρου) δεν απαγορεύεται.
Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του αντιπροσώπου (συνέδρου) της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο υποβάλλεται στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016, μέχρι την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΣΑΛΑΣ ΓΙΑ ΝΟΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΛΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Εκλογες χωρις εφορευτικη γινονται?