Την ανάκληση περισσοτέρων από 10 εκατομμυρίων παιχνιδιών της Fisher Price, συμπεριλαμβανομένων 7 εκατομμυρίων τρίκυκλων ποδηάτων, σχετικά με ζητήματα ασφαλείας, διέταξαν οι αμερικανικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών «οι καταναλωτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που έχουν ανακληθεί αν δεν δοθεί κάποια άλλη οδηγία».
Σύμφωνα με την Fisher Price, μικρά τμήματα αποκολλώνται από τα παιχνίδια και καταλήγουν στο στόμα των παιδιών. Το πρόβλημα των τρίκυκλων εντοπίστηκε σε ένα πλαστικό κλειδί το οποίο εξέχει και μπορεί να τραυματίσει το παιδί. Εκτός από τα 7 εκατομμύρια τρίκυκλα (Fisher Price Trikes και Tough Trikes), ανακαλούνται ........